Η πιο εύκολη Φανουρόπιτα (χωρίς Μίξερ) με 9 Υλικά - Vegan Cake with raisins and walnuts


Η ευχή της Φανουρόπιτας:
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως τηςμενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.

Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σήν και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.
Παράσχου δέ, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου.

Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν. Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν.

Υλικά-Ingredients
500 γρ αλεύρι για τσουρέκι-500 g flour for bread
400 μλ χυμό πορτοκάλι-400 ml orange juice
340 γρ ελαιόλαδο-340 g olive oil
300 γρ ζάχαρη-300 g sugar
80 γρ σταφίδες-80 g raisins
70 γρ καρύδια-70 g walnuts
1 κτγ κανέλα-1 tsp cinnamon powder
1/4 κτγ γαρύφαλλο σκόνη-1/4 tsp clove-carnation powder
20 γρ μπέικεν πάουντερ-20 gr baking powder
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι-Zest from 1 orange
Για το στόλισμα-For design
ζάχαρη άχνη-Sugar powder
25x35

German

-Zutaten
-500 g Mehl für Brot
-400 ml Orangensaft
-340 g Olivenöl
-300 g Zucker
-80 g Rosinen
-70 g Walnüsse
-1 TL Zimtpulver
-1/4 TL Nelkennelkenpulver
-20 Gramm Backpulver
-Zest von 1 Orange
-Für Design
-Zuckerpulver
25x35

#Φανουρόπιτα#vegan#cake

Σχόλια